หนังสือพิมพ์ PBP รับลงโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ์ รับลงประกาศจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรอบละ 30 บาท รับลงประกาศต่างๆ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาถูก - หน้าแรก

รับลงโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ์ จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รับลงโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ์ จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

Get Started

ขั้นตอนการลงประกาศ

สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสมัครสมาชิก

1

เติมเครดิต

เติมเครดิต เพื่อใช้ในการลงประกาศ

2

ลงประกาศ

ลงประกาศโฆษณาด้วย ไฟล์ PDF ลงโฆษณาได้ทีละหลายกรอบพร้อมกัน

3

ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์

รอการอนุมัติจากระบบ หากประกาศผ่านการอนุมัติแล้วจะสร้างเป็นหนังสือพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้ในวันถัดไป

4

รับลงโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ์ รับลงประกาศจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรอบละ 30 บาท รับลงประกาศต่างๆ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาถูก ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ได้ในวันถัดไป โดยปริ้นท์ลงกระดาษA4 ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ต้องเป็น นสพ.แบบฉบับ
ลงประกาศง่ายๆ โดยสมัครสมาชิก—โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท—แจ้งสลิปในไลน์--รับข้อความตอบรับ--ลงประกาศหนังสือพิมพ์
ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

  • สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสมัครสมาชิก
  • เข้าสู่ระบบ เพื่อ ลงประกาศ
  • ลงประกาศโฆษณาด้วย ไฟล์ PDF ลงโฆษณาได้ทีละหลายกรอบพร้อมกัน
  • ชำระเงิน และ แจ้งการชำระเงินผ่านไลน์ ID : 0997525742 ดูวิธีการชำระเงิน
  • รอการอนุมัติจากระบบ หากประกาศผ่านการอนุมัติแล้วจะสร้างเป็นหนังสือพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้ในวันถัดไป
ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ ลงประกาศ

มติทั่วไป

ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 7 วัน (ต้อง + 8 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


1. เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อปิดงบการเงิน

2. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ

4. แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ

5. การแจ้งการจ่ายเงินปันผล ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ

6. การชำระบัญชี

      - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมพิจารณางบการเงินและผู้ชำระบัญชี

      - กรณีที่ 2 ประกาศบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อรายงานการชำระบัญชีและการจัดการทรัพย์สิน

7. เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุม

มติพิเศษ

ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 14 วัน (ต้อง + 15 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


1. การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

2. การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ

3. การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีข้ามจังหวัด)

4. การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

5. การเพิ่มทุน

6. การลดทุน

      - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น

      - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะลดทุน

7. การเลิกบริษัท

      - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น

      - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ

8. การควบบริษัทฯ

      - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น

      - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ

9. การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทขาดทุนลงเกินกึ่งหนึ่งของทุน


เติมเครดิต

การเติมเครดิตคือการเพิ่มเงินหรือเครดิตในบัญชีในระบบ เพื่อใช้ในการชำระค่าบริการหรือซื้อสินค้าในระบบ เมื่อเติมเครดิตแล้ว เงินหรือเครดิตที่เพิ่มเข้าไปจะแสดงในบัญชีและพร้อมใช้งานในระบบตามต้องการ

รับลงโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ์ จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาถูก กรอบละ 30 บาท รับลงประกาศต่างๆ

ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ลงประกาศหรือส่งจดหมายที่จะลงประกาศ ภายในวันที่ลงประกาศได้เลย หนังสือพิมพ์ พีบีพีนิวส์ รับลงประกาศได้ทั่วประเทศ เปิดให้ดาวน์โหลดได้ที่หน้า "ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์"

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการแก้ไขข้อความหลังจากลงประกาศแล้ว ****มีบริการรับพิมพ์จดหมายเชิญประชุมราคาพิเศษ****

"หนังสือพิมพ์ พีบีพีนิวส์" ISSN : 2985:2412 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน ออกทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุด

รับลงโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ์ รับลงประกาศจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรอบละ 30 บาท รับลงประกาศต่างๆ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาถูก ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ได้ในวันถัดไป โดยปริ้นท์ลงกระดาษ A4 ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ต้องเป็น นสพ. แบบฉบับ

เนื่องจาก รายได้ของบริษัทฯ ยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ค่าลงประกาศ จึงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จึงจัดทำใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานรับชำระเงิน นำส่งให้ทาง Line ซึ่งนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

"หนังสือพิมพ์ พีบีพีนิวส์" โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีพี นิวส์ แอนด์ เซอร์วิส จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นเว็บไซต์ถูกต้องตามกฎหมาย และ จดแจ้งการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจดแจ้งการพิมพ์ ระยะเวลาการออกหนังสือพิมพ์ "รายวัน" และชนิดของหนังสือพิมพ์แบบ "เป็นแผ่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีพี นิวส์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 91/11 หมู่บ้านนราวัลล์ ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณเบนซ์ โทร. 0997525742 Email: [email protected] Web site: www.bppinfo.com Line ID: @bppnews

วิธีชำระเงิน

ชื่อบัญชี หจก. บีพีพี นิวส์ แอนด์ เซอร์วิส

ธ.กรุงไทย เลขที่ 017-0-32518-0 สาขาบิ๊กซี สุวินทวงศ์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีพี นิวส์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 91/11 หมู่บ้านนราวัลล์ ซอยรามอินทรา117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณเบนซ์ โทร. 0997525742

Email : [email protected]

Web site: www.bppinfo.com

Line ID: @bppnews หรือ 0997525742

Contact Us

บีพีพี นิวส์ แอนด์ เซอร์วิส

รับลงโฆษณาประกาศหนังสือพิมพ์ รับลงประกาศจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรอบละ 30 บาท รับลงประกาศต่างๆ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาถูก ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ได้ในวันถัดไป โดยปริ้นท์ลงกระดาษA4 ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ต้องเป็น นสพ.แบบฉบับ

เลขที่ 91/11 หมู่บ้านนราวัลล์ ซอยรามอินทรา117 ถนนรามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

Line ID: @bppnews หรือ 0997525742

Loading
Your message has been sent. Thank you!

ใบอนุญาต